• تبلیغات

  • محک

    آموزش انتقال تصویر

به دلیل کیفیت پایین 1.4 مگاپیکسل نسبت به کیفیت 2 و 5 مگاپیکسل این دوربین از لیست MVTECH حذف شد