• تبلیغات

  • محک

    آموزش انتقال تصویر

به دلیل غیر استاندارد بودن کیفیت 3 مگاپیکسل این دوربین از لیست MVTECH حذف شد