• تبلیغات

 • محک

  آموزش انتقال تصویر

قیمت انواع دستگاه NVR

 • دستگاه 4 کانال NVR

  مدل MV 18004 N1VD11

  دستگاه nvr 18004nvd11

  مناسب تا 4 عدد دوربین

  تماس

  جزئیات بیشتر
 • دستگاه 8 کانال NVR

  مدل MV 18008 NVD11

  دستگاه nvr 18008nvd11

  مناسب تا 8 عدد دوربین

  تماس

  جزئیات بیشتر
 • دستگاه 16 کانال NVR

  مدل MV 18016 NVD11

  دستگاه nvr 18016nvd11

  مناسب تا 16 عدد دوربین

  تماس

  جزئیات بیشتر