دوربین مدار بسته MVTECH

قطعات محصولات MVTECH ژاپن می باشد

MVTECH برای هر سلیقه و نیازی محصولات خاص دارد بطوریکه شامل :

پک های ارزان قیمت - پک های HD - پک های فول HD - پک های 3 مگاپیکسل - پک های 4 مگاپیکسل

دوربین مدار بسته
  • تبلیغات

  • محک

    آموزش انتقال تصویر

آموزش قدم به قدم دوربین مدار بسته

 

بخش اول

کمیت ها


کميت های اصلی
کميت های فرعی

کمیت های اصلی عبارتند از
واحد طول : متر
واحد جرم : کیلو گرم
واحد زمان : ثانیه
واحد دما : کلوین
واحد شدت جریان الکتریکی : آمپر
واحد مقدار ذره : مول
واحد شدت نور : کاندا

طول

واحد اندازه گیری طول متر است


جرم

واحد اندازه گيری جرم کیلوگرم است


زمان

واحد اندازه گيری زمان ثانیه است


جریان

واحد اندازه گيری جريان آمپر است


کلوين

واحد اندازه گيری دما کلوین است


کندلا

واحد اندازه گيری شدت نور کندلا است


کميت های فرعی


کميت هايی که به يک يا چند کميت اصلی وابسته باشد مانند مساحت و سرعت و ولت واهم و... و غيره

چند کميت مهم

لومنز
لوکس
اهم
ولت
وات
امپدانس
دسيبل
طول موج


لومنز

واحد اندازه گيری ميزان نور در تمام جهات است

لوکس واحد اندازه گيری نور ميباشد . يک لوکس شدت نور دريافتی در يک نقطه را نشان ميدهد


اهم

مقاومت يک جسم در برابر عبور جريان الکتريکی را مقاومت الکتريکی گويند و واحد آن اهم است
مواد رسانا کمترين مقاومت و مواد نا رسانا بيشترين مقاومت را دارند


ولت

پتانسيل الکتريکی و مقدار انرژی الکتريکی بر بار ميباشد و واحد آن ولت است


امپدانس

ميزان مقاومت هادی ها در مقابل جريان الکتريکی


دسيبل

به مقدار قدرت ولتاژ يا جريان دلالت ندارد بلکه فقط نسبت ميان دو نقطه مشخصی است


سيگنال به نويز

نشان دهنده توان سيگنال به توان نويز ميباشد و هر قدر اين عدد بيشتر باشد تصوير کيفيت بيشتری خواهد داشت و در دوربين هر قدر اين عدد بيشتر باشد تصوير را تا فاصله بيشتری ميتوان انتقال داد بدون آنکه کيفيت آن کم شود


فرکانس

فرکانس يا بسامد تعداد  روی دادن  در  واحد زمان ميباشد


پريود

به مدت زمان يک فرکانس گويند


طول موج

به فاصله بين دو نقطه نظير هم روی يک موج است


بخش دوم


نور
طيف الکترومغناطيی
انعکاس نور
آينه ها
شکست نور
عدسی ها
پسماند نور در چشم
حد پيوستگی

طيف الکترومغناطيسی
بهمقدار موجهايی که از طرف فضا و خورشيد به سمت زمين تابيده ميشودگویند

امواج راديويی
اين امواج توسط آنتنهايی با طولهای مناسب دريافت و توليدميشوند

امواج ميکروويو
بخش انتهايی امواج راديويی را امواج ميکروويو تشکيل ميدهد

امواج تراهرتز
اين محدوده بين ماکروويو و امواج مادون قرمز جای ميگيرد

امواج مادون قرمز
طول موج 1 ميليمتر تا 750 نانو متر را پوشش ميدهد

امواج نوری
اين امواج از طريق چشم انسان قابل رويت هستند

امواج ماورای بنفش
بسيار پر انرژی بوده  برای ضد عفونی و پاک کننده ها نيز استفاده ميشودو منبع آن خورشيد است

انعکاس نور
بازگشت نور از سطح اشياء و رسيدن به چشم است

آينه ها
دو نوع تخت و کروی هستند که کروی آن به دو نوع محدب و مقعر تقسيم ميشوند

آينه تخت
آينه های معمولی که سطح آنها مسطح است

آينه مقعر
آينه کروی که قسمت خارجی آن نقره ای است و تصوير را بزرگ ميکند

آينه محدب
آينه کروی که قسمت داخلی آن نقره ای است و تصوير را کوچک ميکند

شکست نور
تغيير مسير نور در زمان گذر از سطح جدايی دو محيط است


بخش سوم


لنز

مجموعه عدسی های اپتيکی است جهت انتقال نور منعکس شده از اشياء بروی سی سی دی
انتخاب لنز مناسب برای هر دوربين يکی از مهمترين بخشهای طراحی است


ديافراگم

ماانند مردمک چشم است و تنظيم عبور نور را ميکند


زاويه ديد

زاويه ای که در آن اجسام قابل مشاهده هستند


فاصله کانونی

فاصله کانونی با زاويه ديد نسبت عکس دارد
ابزاريست که با کم و زياد کردن مقدار آن ميتوان زوم کرد


ميدان ديد

عرض و ارتفاعی  است که در يک تصوير ميبينيم


عمق ميدان

مسافتی که تصوير واضح است


رزوليشن

وضوح و شفافيت را تصوير را مشخص ميکند و هرچه رزوليشن بالاتر باشد قيمت دوربين بالاتر است نام دیگر آنتی وی لاین میباشد


فوکوس

به عمل تنظيم لنز جهت ايجاد تصوير واضح گويند


سی سی دی

پرده شبکه دوربين است که نور را تبديل به جريان الکتريکی ميکند


فرمت

در دوربين قطر سی سی دی است
در لنز قطر تصويری که ايجاد ميکند


  افF  عدد

مقدار نوری که از لنز عبور ميکند است و کمتر باشد بهتر است
هرچه دريچه ديافراگم بازتر باشد عدد اف کوچکتر است
هرچه عدد اف بزرگتر شود عمق ميدان هم بزرگتر ميشود يعنی با عمق ميدان نسبت مستقيم دارد
هرچه نور محيط کمتر شود دهانه ديافراگم بازتر ميشود و اف کمتر ميشود پس عمق ميدان کمتر ميشود بنابراين بايد شبها تصوير و لنز را تنظيم کنيم


C & CS

دو استاندارد قرارگيری لنز روی دوربين است
لنز سی را روی دوربين سی اس نميشود بست چون هيچوقت تصوير فوکوس نميشود
اختلاف اين دو لنز حدود 5 ميليمتر است که با انداختن يک واشر 5 ميليمتر ميتوان لنز سی اس را روی دوربين سی انداخت

ادامه دارد