شرکت ايمن گستر

پخش دوربين مدار بسته

DVR قيمت انواع کارت
قيمت لوازم جانبی
DVR قيمت انواع دستگاه
تماس با ما
طريقه پرداخت
قيمت انواع دوربين
صفحه اصلی

 

دوربین های مدار بسته
برای ديدن قيمت انواع  دوربين کليک کنيد
DVR
برای ديدن قيمت انواع 
  کليک کنيد   DVR  دستگاه
فروش به همکاران سیستمهای حفاطتی - دوربین مدار بسته
فروش به همکاران سیستمهای حفاطتی - دوربین مدار بسته
آموزش انتقال تصویر روی اینترنت و موبایل
آموزش انتقال تصویر روی اینترنت و موبایل
DVR CART
DVR  قيمت انواع کارت

راهنمای خريد دوربين مدار بسته


به طور کلی دوربين های مدار بسته به دو گروه تقسيم ميشوند : دوربين های ديد در روز و  دوربين های ديد در شب
دوربين های ديد در روز در لوکس صفر ( تاريکی مطلق ) قادر به نمايش نيستند دوربين های ديد در شب هم در روز هم در تاريکي مطلق قادر به نمايش هستند
دوربين های ديد در شب و دوربين های دام سقفی نياز به لنز جداگانه ندارند و معمولاً دارای لنز شماره 4 هستند که حدود زاويه 80 درجه را نمايش ميدهد
هر کدام از انواع دوربين به 4 گروه تقسيم ميشوند:  صنعتی  ,  نيمه صنعتی  ,  دام سقفی ,  مينياتوری
دوربين های صنعتی و نيمه صنعتی ديد در روز لنز به همراه ندارند و بنا به نياز لنز برايشان محاسبه ميشود به عنوان مثال يک زمان ديدن شماره چک پول  
 يا زمانی ديگر  برای ديدن کل محيط  که در هر حالت از لنز مخصوص  بايد استفاده شود
بحث ديگری که در ارتباط با دوربينهای مدار بسته پيش می آيد کيفيت تصوير آنهاست

به طور کلی دوربينهای مدار بسته دارای 3 نوع سنسور پردازنده تصوير می باشند
 پردازنده سی سی دی
پردازنده سی موس
پردازنده دی آی اس

پردازنده سی سی دی خود شامل 2 نوع می باشد
پردازنده سی سی دی سونی
پردازنده سی سی دی شارپ

پردازنده مهمترین قسمت دوربين ميباشد که سازنده کيفيت تصوير دوربين است
نوع کيفيت سنسورها به ترتيب زير می باشد
پردازنده سی سی دی سونی تصويری با رنگهای واقعی دارد
پردازنده دی آی اس تصويری بسيار زيبا و با رنگ اضافه شده دارد
پردازنده سی موس نسبت به 2 پردازنده قبل کيفيت تصوير پايينتری دارد
از نظر کاربرد صحيح دوربينهای مدار بسته ميتوان به اين صورت بيان کرد
دوربينهای مدار بسته جهت استفاده در محيط بيرون
دوربينهای مدار بسته جهت استفاده در محيط داخل

دوربينهايی که برای مصارف بيرون استفاده ميشوند بايد ضد آب و تا حدودي ضد ضربه باشند که مناسبترين دوربين برای اين منظور دوربين های صنعتی ديد در شب می باشد
دوربينهایی که برای مصارف داخل استفاده ميشوند بايد زياد بزرگ نباشند ( از نظر ظاهری ) که مناسبترين دوربين برای اين منظور دوربين های دام ديد در شب می باشد
البته برای محیط داخل ميتوان از دوربينهای صنعتی ديد در شب نيز استفاده کرد
LENS
قيمت لوازم جانبی
صفحه اصلی         قيمت انواع دوربين           قيمت انواع دستگاه دی وی آر          قيمت انواع کارت دی وی آر          قيمت لوازم جانبی          طريقه پرداخت           نقشه سايت           تماس با ما
 
آموزش قدم به قدم دوربين مدار بسته همراه با مفاهيمدريافت نرم افزارها