لوگوی شرکت ایمن گستر امنیت

شرکت

ایمن گستر امنیت

پخش دوربین مدار بسته و دستگاه دی وی آربه سراسر کشور

021-33008410

021-33179288

021-33432614

0912-1015160

خرید شما پایان معامله نیست آغاز تعهد ماست
لیست قیمت فروش به همکار دوربین مدار بسته و دستگاه دی وی آر شرکت ایمن گسترلیست قیمت فروش به همکار دوربین مدار بسته و دستگاه دی وی آر ایمن گستر امنیت
کمک مردمی به محک
آموزش انتقال تصویر اینترنت و موبایل

دوربین مدار بسته - پر فروش ترین ها

MV 312D

mv312d دوربین مدار بسته دام ایمن گستر امنیتدوربین مدار بسته دام دید در شب

مناسب برای محیط داخل با رزولیشن خوب

125.000

تومان

MV 412D

mv412d دوربین مدار بسته دام ایمن گستر امنیتدوربین مدار بسته دام دید در شب

مناسب برای محیط داخل با رزولیشن عالی

190.000

تومان

MV 712S

mv712s دوربین مدار بسته بولت ایمن گستر امنیتدوربین مدار بسته بولت دید در شب

مناسب برای محیط بیرون با رزولیشن خوب

150.000

تومان

 

 

دستگاه دی وی آر - پر فروش ترین ها

MV 8004

mv8004 دستگاه دی وی آر 4 کانال ایمن گستر امنیتدستگاه دی وی آر 4 کانال

کیفیت خوب و مناسب برای تا 4 عدد دوربین

190.000

تومان

MV 18004D1

mv18004d1 دستگاه دی وی آر 4 کانال ایمن گستر امنیتدستگاه دی وی آر 4 کانال

کیفیت عالی و مناسب برای تا 4 عدد دوربین

430.000

تومان

MV 8008D

mv8008d دستگاه دی وی آر 8 کانال ایمن گستر امنیتدستگاه دی وی آر 8 کانال

کیفیت خوب و مناسب برای تا 8 عدد دوربین

270.000

تومان

راهنمای خريد دوربین مدار بسته

به طور کلی انواع دوربين مدار بسته به دو گروه تقسيم ميشوند : دوربين های ديد در روز و دوربين های ديد در شب

دوربين های ديد در روز در لوکس صفر ( تاريکی مطلق ) قادر به نمايش نيستند دوربين های ديد در شب هم در روز هم در تاريکي مطلق قادر به نمايش هستنددوربين های ديد در شب و دوربين های دام سقفی نياز به لنز جداگانه ندارند و معمولاً دارای لنز شماره 4 هستند که حدود زاويه 80 درجه را نمايش ميدهد

هر کدام از انواع دوربين به 4 گروه تقسيم ميشوند: صنعتی , نيمه صنعتی,دام سقفی , مينياتوری

دوربين های صنعتی و نيمه صنعتی ديد در روز لنز به همراه ندارند و بنا به نياز لنز برايشان محاسبه ميشود به عنوان مثال يک زمان ديدن شماره چک پول يا زمانی ديگر برای ديدن کل محيط که در هر حالت از لنز مخصوص بايد استفاده شود